Naša spoločnosť Style taxi vznikla na základe troch významných pojmov v oblasti taxislužieb:
A to je spoľahlivosť, slušnosť, dobrá cena. Od začiatku nášho pôsobenia na trhu sa našim zákazníkom snažíme oznamovať časy príchodu nášho vozidla v čo najreálnejšom čase, čomu hovoríme spoľahlivosť. Aj keby zákazníka nemal niekedy potešiť dlhší čas čakania na naše vozidlo, radšej mu oznámime pravdu ako by sme ho mali zavádzať. Avšak napriek tomu sa snažíme prísť v čo najkratšom čase, ktorý nám dovolí dopravná situácia.
Ďalším dôležitým pojmom je slušnosť. Denno denne nabádame našich šoférov k tomu, aby sa správali k zákazníkom slušne a ústretovo, pretože „ to čo dáš sa ti aj vráti“. Takisto aj zo strany zákazníka privítame slušné jednanie, aj keď chápeme, že nie každý človek musím mať svoj deň.
Treťou podstatnou vecou je dobrá cena. Všetky naše ceny sme nastavovali podľa aktuálneho vývinu cien na trhu taxislužieb, ale aj tak sme sa snažili byť najlacnejší o čom svedčí aj náš aktuálny cenník.
Ako vznikol názov Style taxi ?
Chceli sme sa odlíšiť aj vizuálne od iných taxislužieb a preto sme obliekli naše vozidlá do štýlového zeleného kabátu. Táto farba nie je obyčajná zelená ako zvyknete vidieť na našich cestách, ale je to zelený matný chróm – farba roka 2019.
Takže týmto  sú naše vozidlá nepriehliadnutelné a nezameniteľné s inou taxislužbou.
Na záver by sme chceli dodať len toľko, že vieme, že táto cesta nebude jednoduchá, ale stále sa budeme snažiť dodržať to čo našim zákazníkom sľúbime.